Här kommer jag lägga in bilder på F-kullen under deras 8 första veckor.